Phan Ngọc

Phan Ngọc

"Đi thật nhiều để thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. Đi thật nhiều để thấy con đường nào cũng đẹp khi tâm hồn mình còn bao la"
Back to top button