Hương Ly

Hương Ly

JRR Tolkien có câu "Không phải ai lang thang cũng là đi lạc". Lang thang hay du lịch, tựu chung đều nhằm mục đích tìm kiếm niềm vui cho chính mình. Vậy thì mình cứ đi thôi, đi rồi sẽ biết, niềm vui tàng hình đâu đó trong không khí. Chỉ đợi bạn đến, nó sẽ hiện hình.
Back to top button