Hương Ly

Hương Ly

“Tôi thích cảm giác được là kẻ vô danh trong một thành phố xa lạ.” – Bill Bryson
Back to top button