Hằng Moon

Hằng Moon

"Thế giới là một cuốn sách và ai không đi đến những vùng đất khác nơi mình sinh sống sẽ chỉ đọc được một trang"
Back to top button