Duyên Duyên

Duyên Duyên

Mỗi chuyến đi không chỉ là việc mình đặt chân được đến nơi này, nơi kia mà đối với bản thân mình mỗi chuyến đi cho dù xa hay gần đều đem lại một cảm giác đặc biệt. Để khi quay lại với cuộc sống bình thường, mình lại có động lực để làm việc gì đó có ý nghĩa hơn, theo một chiều hơn tốt đẹp hơn.
Back to top button