Dang Trang

Dang Trang

Tui là Đặng Trang - người Sài Gòn nhưng yêu mến Hà Nội nên đã có hơn 10 năm sống ở đây rùi. Nếu muốn biết Hà Nội thú vị như thế nào thì hãy thường xuyên đọc những bài chia sẻ của tui nha các chế.
Back to top button